İş Dünyasında Mobbing (Yıldırma) Sorunu

seda_aksoy03

New member
İş dünyasında mobbing ile ilgili görüşleriniz nedir bu duruma nasıl bakıyorsunuz yorumlarınızı yazabilir misiniz?
 

silaozturk

New member
Mobbinge karşı başta işverenler ve çalışanlar olmak üzere tüm toplumda bir farkındalık yaratılmadır. Bu konuda çalışmalar yapılması ve bu farkındalığın varolması gerekiyor.
 

burakates

New member
Mobbing sadece yöneticilerden çalışanlara değil çalışandan çalışana da uygulanan bir psikolojik şiddettir ve genelde ben merkezli insanlarda ne yazık ki bu söz konusudur.
 

muhasebenurcan

New member
Ne yazıkki Türkiye bir çok iş dünyasında yıldırma söz konusu. Özellikle Kar odaklı çalışan ve çıkarcı yönetim anlayışında bu durum söz konusudur. Bu duruma yönelik bir çalışma yapılması şarttır. Bu durum iş dünyasını olumsuz yönde etkileyen bir faktör
 

oguz.kilic

New member
Mobbing durumu ile başa çıkabilmek için bireylerin özgüvenli, eleştiriye açık, yeri geldiğinde "hayır" demesini bilen ve yenilikçi kendini geliştirmeye yönelik bireyler olmalıdır. Herşeyden önce stresle baş edebilmeliyiz.
 
Üst