E-SMM makbuz hesaplama nasıl yapılır?

utekin.smm

New member
Belirlenen brüt tutarın üzerine yüzde 20'lik gelir vergisi eklenerek çarpılmalıdır. Çıkan net ücretten, toplam brüt ücret çıkartılmalıdır. Çıkan son sonuca ise yüzde 18'lik ayrı bir KDV değeri eklenerek, çarpılmalı ve serbest meslek makbuzu tahsil edilmelidir.
 

utekin.smm

New member
Stopaj muhtasar beyanname ile birlikte serbest meslek makbuzu kesenin müşterisi tarafından serbest meslek erbabı adına ödenir. KDV'yi ise serbest meslek makbuzunu kesen taraf öder.
 
Üst